fototrips   contact   gastenboek   home

K E R K R A D E

N A T U U R G E B I E D  "A N S TE L V A L L E I

E N   G R O E N E   L O N G"

 


WELKOM BIJ DE FOTOTRIP IN HET NATUURGEBIED "DE ANSTELVALLEI" TE KERKRADE.

 

Kasteel Erenstein

Kasteel Erenstein ligt in het natuurgebied de "Anstelvallei". Het is een prachtig wandelgebied met talrijke vijvers en watervogels. Het gebied wordt ook "Groene long" genoemd.

 

Hof van Erenstein

Het Hof van Erenstein ligt bij het kasteel. Voorheen was dit een boerderij Thans zijn er woonappartementen en is er een zaal voor feestelijke gelegenheden en conferenties.  

 

 

 

 

Anstelvallei

Door de vallei gaan wandel- en fietspaden en  stroomt het beekje de Anstel. Door de aanleg van dammen is in dit gebied een stuwmeer ontstaan. Uit de bronnen in de hellingbossen en weiden ontspringen vele stroompjes.

 

Een meertje

Een van de stuwmeertjes. De Cranenweijer. Dit meertje ligt aan de rand van de groene long. Rondom liggen mooie wandelpaden, weilanden en het hellingbos, het Kaffebergerbos. Beslist een aanrader.

 

 

 

 

Watervogels

In en rondom de meertjes zijn allerlei soorten watervogels, zoals eenden. zwanen, ganzen,reigers, aalscholvers, duikers en waterhoentjes. Een domein voor Nijlganzen en slaapplaats voor Canadese ganzen.Wie goed oplet, ziet de ijsvogel.

 

Schaats- en visvijver

Er is volop gelegenheid om te vissen in een van de vijvers. Svp wel aanmelden bij de visvereniging. In de winter mogelijkheid voor schaatsen.

 

 

 

 

Kasteel en Hof van Erenstein

Bij het kasteel liggen goed begaanbare wandelroutes; rondom ligt een gracht. Een mooi startpunt voor het bezichtigen van unieke flora en fauna van beekdal en hellingbossen.

 

De "Roeivijver"

Deze romantische vijver was in vroeger dagen een roeivijver. Sommigen onder U zullen zich dit nog herinneren. Er zullen zeker romances zijn ontsproten.

 

 

 

 

Een "Groene long"

Door een afwisseling van bossen, weilanden en lage flora kunt U genieten van mooie panorama's. U kunt dit gedeelte van het gebied ook met de fiets verkennen.

 

De Anselderbeek

Een van de wandelroutes voert langs deze beek, welke gevoed wordt door zijstroompjes en bronnen, zoals U zelf zult ontdekken. De beek wordt ook wel Anstelbeek of Anstelerbeek genoemd

 

 

 

 

E e n   u i t g e b r e i d e   f o t o t r i p   d o o r   d e   A n s t e l v a l l e i  / G r o e n e   L o n g

(klik op een foto voor een vergroting)

Zonsopkomst Anstelvallei

Doorkijk Hof van Erenstein

Beukenbossage Kaffebergerbos

Kasteelpark Erenstein

Sneeuwpret

Herfst

Nieuw Erenstein

Nieuw Erenstein winter

Excursie IVN Kerkrade

Winter

Rode Kornoelje in het Verboden bosje

Winter

Winter

Anselderbeek

IJs op de Cranenweijer

Cranenweijer

Cranenweijer

Zonnende Roodwangschildpad

gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata)

Lente in aankomst

Wilgenkatjes als lentebode

IJskristallen

Regendruppels als parels

Sneeuwfiguur

Halfparasieten Maretak en Berkenzwam

Grote Oranje Bekerzwam

Vliegenzwam

Hersttafereel

Zwavelzwam

Doodgraver (Nicrophorus investigator) met mijten op ziijn kop

Gevlekte smalbok (Rutpela maculata)

Glazenmaker

Waterjuffer (Lantaarntje/Ishnura elegans)

Prachtige Beekjuffer ((Calopteryx splendens)

Bont Zandoogje (Pararge aegeria)

Dagpauwoog / Nymphalus io

Koevinkje / Aphantopus hyperantus

Bergeend, Wilde eend en Wintertaling

Waterhoen / Gallinula chlorophus

Bergeend (m en v) / Tadorna Tadorna

Nijlgans / Alopochen aegyptiacus

Flamingo / Phoenicopterus ruber

Canadese Gans en op voorgrond Brandgans / Branta leucopsis

Blauwe Reiger /Ardea cinerea

Blauwe  Reiger, Kolonie

Aalscholver /  Phalacrocorax carbo

Aalscholver, kolonie

Aalscholver / Phalacrocorax carbo

Wintertaling / Anas creca

Knobbelzwaan / Cygnus oler

Zwarte Zwaan / Cygnus atratus

Wilde eend / Anas platyrhynchos

Kuifeend / Aythya fuligula

Mandarijneend / Aix galericulata

Roodschoudertaling ( m en v) / Callonetta leucophrys

Fuut / Podiceps cristatus

Tafeleend / Aythya ferina

Bahama Pijlstaart (Anas Bahamensis)

Pijlstaart / Anas acuta

Knobbelzwaan

Bastaardeend

Dodaars / Tachybaptus ruficollis

Canadese Gans met jongen / Branta canadensis

Canadese Gans, jong

Canadese Gans. jong

Canadese Gans, de dagelijkse terugkeer

Canadese Gans, vlucht

Canadese Gans, vlucht

IJsvogel / Alcedo atthis

 Grote Gele Kwikstaart / Motacilla cinerea

Pestvogel, invasie februari 2005 / Bombycilla garrulus

Kramsvogel / Turdus pilaris

Kramsvogel

Vlaamse Gaai / Garrulus glandarius

Boomkruiper / Certhia brachydactyla

Roodborst / Erithacus rubecula)

Buizerd / Buteo buteo

Cranenwijer in herfstsfeer

Carolina eend

Carolina eend

Grote Zaagbek

Grote Zaagbek

Grote Zaagbek

Hotel Brughof

Mariakapel, Hambos

Stadspark

Zonsondergang Anstelvallei

Platbuiklibel

Gewone oeverlibel

Koninginnepage

Icarusblauwtje

Ooievaar

Grote witte reiger

Kievit

Indische gans

Torenvalk

Orchidee, Soldaatje

Bijenorchis

Rietorchis

Brede wespenorchis

Zoetwaterkreeft

Goudgele koraalzwam

 

De Anstelvallei is een mooi  wandel- en natuurgebied. Er groeien 9 soorten wilde orchideeŽn. U treft er de enige stuwdam in zijn soort van Nederland aan. Dagelijks  overnachten hier ruim 250 Canadese Ganzen. Spectaculair is het dagelijkse vertrek van deze ganzen om te gaan grazen in de akkers en weilanden in de omgeving.  Ook de dagelijkse terugkomst voor zonsondergang is een uniek schouwspel. Naast  watervogels zijn er ook nog vele andere vogels en dieren. Een rondwandeling is ongeveer 6 km. U kunt de route naar wens uitbreiden met verdere uitstapjes naar het Hambosgbied, het Stadspark of Hertenpark en richting Strijthagen. Vanaf 1999 maakt dit gebied deel uit van het park Gravenrode. Een gedeelte van het gebied kunt U ook met de fiets verkennen. Knooppunt 43 van het fietsroute netwerk van Parkstad Limburg ligt in dit gebied. Hebt U genoten van de trip ? Tips of vragen, stuur  een  mail.

 

Webdesign : * WP © *
 sedert oktober 1997

update : mei 2014

Foto's zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de maker voor andere dan privť doeleinden worden gebruikt. Gebruik op andere websites is toegestaan, mits met toestemming en de bronvermelding. Foto's: Wiel Pelzer Kerkrade (c)